Woensdagavond 11 januari 2017  vond de nieuwjaarsreceptie van Ondernemers Contact Waalre plaats. Een gezellige bijeenkomst met veel bekende collega-ondernemers uit Waalre. Ik besefte daarbij dat ik inmiddels al zeker een jaar of twintig lid ben van deze club. Nog steeds met plezier.

Netwerken tussen de ‘ondernemers-elite’

Het moet ergens medio jaren 90 zijn geweest dat we als bedrijf (toen nog Ummels & Ligthart) lid zijn geworden van onze plaatselijke ondernemersvereniging ‘OCW’. Het ‘netwerken’ was in die tijd eigenlijk niet zo aan ons besteed. Het Ondernemers Contact Waalre was toen een club met ca. 30-40 leden, waaronder een aantal – in onze ogen – prominente Waalrese ondernemers, zoals Jan Couwenbergh (Timco), Ab van Houdt (Brabantia), Gerard Dereumaux (Citroën-dealer), Jan Cornelissen (Ruco metaal), Harry van Aalst (machinefabriek Van Aalst), Pieter van Beek (vastgoedbedrijf). Allemaal bedrijven die veel groter waren dan wij. Veel mensen van boven de 50 jaar en wij waren ‘dertigers’. Dus wat hadden we daar te zoeken? Piet Strijbosch wist ons over te halen om toch maar eens een bijeenkomst te bezoeken. Enige verjonging in het OCW was meer dan welkom.

Acquireren maar! Of…

Het bezoeken van een bijeenkomst met ondernemers vond ik destijds een spannende aangelegenheid. Je hoopte vurig op het vinden van een nieuwe klant, maar je had geen idee hoe dit aan te pakken. Als je dan weer huiswaarts ging zonder dat er visitekaartjes waren uitgewisseld, laat staan een afspraak gemaakt, dan bekroop ons een gevoel van: ‘verdorie, weer niet gelukt’.

Maar je leert al snel dat je niet met een soort ‘acquisitie-opdracht’ naar zo’n bijeenkomst moet gaan. Geen verwachtingen vooraf gaan stellen, maar gewoon ontspannen. Genieten van het gezelschap, hapjes en drankjes. De gesprekken gaan vaak over heel andere onderwerpen dan jouw business. En hoe meer je geïnteresseerd naar anderen kunt luisteren, hoe beter je elkaar leert kennen. Voor je het weet ken je al veel mede-leden bij naam en weet je wat voor bedrijf het betreft. Je hoort veel, leert veel en legt nieuwe contacten. Het heeft ons uiteindelijk wel degelijk ‘business’ opgeleverd.

Volgende stap: in het bestuur

Na een aantal jaren ben je dan helemaal ‘ingeburgerd’. Het was Joop Schaffels, die mij op een goed moment vroeg of ik zijn bestuursfunctie wilde overnemen. De nadruk lag op het communicatie-beleid en het organiseren van leden-activiteiten voor het OCW. ‘kost maar heel weinig tijd” aldus Joop. Dat bleek uiteindelijk toch wat anders uit te pakken. Met het bouwen van een OCW-website, nieuwsbrieven, badges voor leden, uitnodigingen voor activiteiten en meer, is er behoorlijk wat werk verzet. De bestuursvergaderingen waren doorgaans gezellig en ook leerzaam voor mij. Vooraf had ik geen idee hoe een vereniging bestuurlijk functioneert, hoe het zit met zoiets als statuten, verkiezing van bestuursleden, financiën, ledenbeleid etc.

In 2011 nam ik de voorzittershamer over. Nu was ik opeens ‘het gezicht’ van het OCW. Dat betekende o.a. het leiden van de Algemene Ledenvergadering, het voeren van gesprekken met de Gemeente Waalre, contacten met andere ondernemersverenigingen en het houden van toespraakjes bij OCW-activiteiten. De toespraak tijdens de jaarlijkse drukbezochte nieuwjaarsreceptie, meestal in bijzijn van de burgemeester en andere genodigden, was daarbij altijd een beetje ‘spannend’. Maar het brengt je wel tot nadenken over het ondernemersklimaat in Waalre en het vormen van een visie op de toekomst.

Het OCW anno nu

Inmiddels ben ik alweer 2 jaar gewoon ‘lid’ in plaats van bestuurslid en dat is ook wel lekker. De vereniging groeit momenteel snel, het aantal leden gaat richting de 100.
In 2018 mag het 40-jarig bestaan van de club gevierd worden.
De nieuwjaarsreceptie die op 11 januari werd gehouden bij restaurant Het Brabants Genot, was druk bezocht. Ook Gerard Dereumaux, OCW’er van het eerste uur, was aanwezig. Van de talrijk aanwezige introducés waren er diverse die zich als nieuw lid lieten noteren.

Zo heeft een relatief kleine gemeenschap als Aalst-Waalre een toch wel bijzondere ondernemersvereniging. Wat ik ooit zag als een ‘elite-club’ is nu een dynamische groep ondernemers uit allerlei branches en van allerlei leeftijden. Groot verschil is wel, dat het percentage kleine bedrijven of éénpitters aanzienlijk is. Maar dat heeft alles te maken met de hedendaagse netwerkeconomie, waar we zelf ook onderdeel van zijn.

We gaan er een mooi 2017 van maken, samen met ondernemend Waalre. Op naar 40 jaar OCW!