Stichting Kiemkracht beheert fondsen voor de ontplooiing van jongeren in regio De Kempen. Elk jaar stellen zij een geldbedrag van 5000 euro ter beschikking aan een persoon of organisatie die de ontplooiingskansen van jongeren tot 25 jaar het beste laat gelden. De laatste jaren nam het aantal inschrijvingen van partijen die in aanmerking wensen te komen voor deze prijs af. Daarom schakelde Stichting Kiemkracht ons in voor het oppoetsen van hun imago en communicatie, zodat de aanvragen weer kunnen gaan toenemen.

Stichting Kiemkracht heeft een nieuw gezicht

We zorgden voor een restyling van het logo en een compleet nieuwe website. We maakten pagina’s aan op Facebook en YouTube en adviseerden over het gebruik hiervan. Samen met RGB-Producties zorgden we voor een aantal korte films, waarin winnaars uit het verleden in beeld worden gebracht. Zo maakten we de doelstellingen en werkwijze van Stichting Kiemkracht weer beter zichtbaar en duidelijker, met een eigentijds gezicht.

Afgelopen maart is het persbericht verzonden waarmee Stichting Kiemkracht de inschrijving voor 2016 formeel heeft geopend. Tot eind juni kunnen bedrijven, verenigingen, andere soorten organisaties of personen een inschrijving doen en daarmee kans maken op het winnen van 5000 euro of een aanmoedigingsprijs van 1000 euro. Afgelopen jaren lag het aantal inschrijvingen doorgaand op ca. 10, maar in 2015 werd dat aantal niet meer gehaald. Het gebied waarbinnen Stichting Kiemkracht opereert is weliswaar beperkt tot de gemeenten Reusel-DeMierden, Bladel, Bergeijk en Eersel, maar belangrijkste oorzaak van de daling was het ontbreken van eigentijdse online communicatie. Daar is nu dus verandering in gekomen. Met de nieuwe website en social media kanalen kunnen ook weer nieuwe doelgroepen worden bereikt, dus dat biedt perspectieven. De realiteit is natuurlijk wel dat dit soort middelen tijd nodig hebben en dat er actief mee gewerkt moet gaat worden. Voor dit jaar ligt het accent op ‘zaaien’, zodat de ‘oogst’ in de jaren daarna merkbaar moet gaan worden. Ligthart Communicatie zal Stichting Kiemkracht hierin blijven begeleiden.