Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de manier waarop het internet communicatie heeft veranderd. Een goede online strategie is onmisbaar.

Het internet is communicatie en communicatie is het internet.

Online Strategie gaat over alles wat te maken heeft met ‘online’ en ‘social’ in het communicatie-vakgebied.
Het ontwikkelen van een online communicatiestrategie begint met het maken van een grondige interne en externe analyse. Wat staat er over ons merk op het internet? Wat zeggen we zelf online? Welke kanalen gebruiken we en welke kanalen gebruiken we niet? Heel veel vragen.

Hieruit komen de sterke en zwakke punten naar voren. Op basis daarvan bepaal je welke kansen kunnen worden benut, welke zwakten kunnen worden verbeterd en welke bedreigingen kunnen worden afgeweerd.

Aandachtspunten leiden tot opties. Uiteindelijk ontstaat er een strategisch plan voor de inzet van Online Communicatie. En voor alles geldt: bestaansrecht van de organisatie én betrokkenheid van de klant staan centraal. Daar doen we het voor!

Doelgericht online communiceren

Ligthart Communicatie helpt organisaties bij het ontwikkelen van een effectieve online communicatiestrategie. Een strategie voor de inzet van online communicatie die leidt naar vooraf gestelde doelen. Hoe gaan we onze website inrichten? Welke social media kanalen gaan we gebruiken en hoe gaan we daar mee communiceren? Hoe weten we wat er over ons merk of onze organisatie wordt gezegd en geschreven? Hoe bereiken we onze doelgroepen online? Kunnen we technologie inzetten om online communicatie te verbeteren?

Henk Ligthart is Registered Online Communications Professional (postdoctoraal) en adviseert organisaties over hun online communicatie.